Primjeri ÖSD ispita

A1

Za prvu vizu (spajanje porodice/obitelji) u Austriji i Njemačkoj.

A2

Za produžavanje vize.

OSD primjer ispita A2

B1

Za dobivanje dozvole trajnog boravka (Daueraufenthalt), državljanstva u Austriji i Njemačkoj, te dobivanje posla za određena zanimanja.

B2

C1

C2

Za upise na fakultete u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, te dobivanje posla za određena zanimanja.

Informacije o tome koji univerzitet traži B2, C1 ili C2 nivo možete saznati na www.osd.at.

Molimo obratite pažnju na to da pojedini fakulteti u Austriji, na kojima je za upis studija potreban dokaz o poznavanju njemačkog jezika na nivou B2, traže minimalan uspjeh na ispitu iz njemačkog s ocjenom „gut“ ili „sehr gut“.

OSD B2
OSD C1
OSD c2