ÖSD ISPITI –ISPITNI RED

1. Dijelovi ispita
Svaki ispit sastoji se iz pismenog i usmenog dijela ispita.
Kod ZA1, ZA2, ZB2 i ZC1 u pismeni dio ubrajaju se dijelovi Leseverstehen, Hörverstehen i Schreiben i ne mogu se odvojeno polagati, a u usmeni dio ubraja se dio Sprechen. ZB1 i ZC1 sastoje se iz četiri modula, a to su Lesen, Hören, Schreiben i Sprechen. Svaki modul može se polagati odvojeno ili u kombinaciji.

2. Prijava za ispit
Prijava za ispit mora biti izvršena najkasnije tri sedmice prije ispita. Prilikom prijave svaki kandidat mora priložiti kopiju ličnog dokumenta sa slikom ( lična karta, pasoš, vozačka dozvola) kao potvrdu identiteta.

3. Cijena ispita
Nove cijene ispita vrijede od 01. 01. 2019. godine.
Prilikom prijave ispita kanditati dobijaju instrukcije za uplatu, kao i cijene ispita.

4. Certifikati
Da bi kandidat dobio konačni certifikat mora položiliti kako pismeni, tako i usmeni dio ispita (kod ZB1 i ZC2 mora položiti sva četiri modula)

Ukoliko kandidat položi samo pismeni ili samo usmeni dio ispita dobija certifikat za položeni dio. Nepoloženi dio ispita može se položiti u roku od godinu dana. Prilikom prijave na dio ispita kandidat je obavezan da priloži kopiju certifkata za položeni dio ispita. Kandidat koji položi jedan ili više modula ZB1 i ZC1, za svaki položeni modul dobija jedan certifikat. Ukoliko sva četiri modula položi u roku od godinu dana dobija završni (Gesamt) certifikat na kojem su objedinjena sva četiri modula.

Od 01. 01. 2019. godine rok za dostavu certifikata je četiri do šest sedmica od dana ispita.

5. Ponavljanje ispita
Jedan ispit se može ponavljati neograničen broj puta. Od izlaska do izlaska na jedan ispit potrebno je da prođu minimum četiri sedmice. Ukoliko jedan dio ispita (pismeni ili usmeni ) nije položen, ispit se može ponavljati u roku od godine dana. Ukoliko prođe godinu dana  mora se ponovo pristupiti cijelom ispitu. Kod ZA1, ZA2, ZB2 i ZC1 nije moguće odvojeno polagati dijelove Leseverstehen, Hörverstehen ili dio Schreiben.

Kod ZA1, ZA2, ZB2, ZC1 moguće je ponovo polagati položeni ispit ili dio ispita ukoliko je potreban bolji konačni uspjeh.
Kod modularnih ZB1 i ZC1 ispita nije moguće ponovno polaganje već položenih modula

6. Pravo na uvid u rad
Kandidati imaju pravo na uvid u detalje ocjenjivanja njihovog ispita (u tzv. Auswertugsbogen) i to u roku od četiri sedmice nakon pristizanja certifikata u ispitni centar. Uvid u zadatke, pisane tekstove itd. nije moguć. Fotografisanje, skeniranje, kopiranje radova
je strogo zabranjeno. Svaki kandidat ima pravu da se žali zbog konačne ocjene. Prilikom žalbe potrebno je da se
popuni formular koji se dobije u ispitnom centru i popunjen formular se šalje centrali u Austriju na mail info@osd.at.

7. Tok ispita

 • Prije početka ispita obavezna je kontrola identiteta kandidata. Svaki kandidat koji želi da pristupi ispitu dužan je da pokaže ispitnom centru lični dokument sa slikom (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola). Ukoliko nakon kontrole dokumenata ispitni centar utvrdi da identitet kandidata nije potvrdan, kandidat se udaljava sa ispita, a njegovo ime se šalje dalje u centralu u Beč zbog pokušaja prevare.

 • Svi mobilni telefoni i drugi uređaji moraju biti isključeni, odloženi u tašne, a tašne moraju biti odložene na mjesto predviđeno za to.

 • Obavezno je pisanje hemijskom olovkom (tzv. piši – briši olovke nisu dozvoljene). Rad koji nije pisan hemijskom olovkom se ne ocjenjuje.

 • Na nivou B2 i C1 dozvoljeno je korištenje rječnika (C1 isključivo jednojezični rječnik). Prije početka ispita ispitni centar je dužan da prekontroliše rječnike.

 • Ukoliko se kandidat u toku ispita, okreće, prepisuje i koristi nedozvoljena sredstva biće odmah odstranjen sa ispita

 • PAUZA – Tokom A1 i A2 ispita nema pauze. Tokom B2 i C1 ispita pauza od 15 min. se pravi isključivo nakon dijela slušanje. Između dijelova čitanje i slušanje učionica se ne smije napuštati. Tokom B1 ispita pauza od 10 minuta pravi se između svakog modula.

 • Nakon završetka pismenog dijela ispita slijedi usmeni dio ispita. Svaki usmeni ispit se snima diktafonom.

 • Svi kandidati koji polažu usmeni dio ispita imaju pravo na vrijeme za pripremu. Prilikom ulaska na pripremu kandidat dobija zadatke, kao i papir za bilješke i nakon objašnjenja zadatka slijedi vrijeme za pripremu (vrijeme za pripremu zavisi od nivoa koji se polaže, a to je od 10 – 20 minuta)8. Rezultati ispita

  8. Rezultati ispita – O rezultatima ispita kandidati budu obaviješteni od strane administracije ispitnog centra u roku koji je predviđen za to.

   

  Ispitni red u PDF-u možete preuzeti ovdje.