O Nama

Dialog je osnovan 2016. godine.  Nalazi se u Banjoj Luci , u ulici Vase Pelagića 19.
Iza sebe ima velike rezultate i reference, kako u regionu, tako i šire.

Mi smo ÖSD ispitni centar sa licencom njemačkog jezika čiji su ispitni ispitni centri smješteni u četiri grada Bosne i Hercegovine: Banja Luci, Doboju, Bugojnu i Visokom.

Jedan od ključnih segmenata centra svakako su naši saradnici. Kolektiv čine diplomirani i master profesori stranih jezika ,koji iza sebe imaju veliko iskustvo, a radu pristupaju odgovorno i profesionalno. U Dialogu je važan timski rad, međusobna saradnja, razmjena ideja i iskustava.

Naši profesori bilježe velike uspjehe koje brojimo stečenim međunarodnim sertifikatima naših kandidata. Uz poznavanje jezika koji su s nama naučili, usavršili i potvrdili, naši kandidati lakše dolaze do posla u inostranstvu i lakše se upisuju na njihove visoke škole. Uz dobru organizaciju, komunikaciju i transparentnost rada , tradicionalno učenje upotpunjujemo savremenim metodama.

Na isti način motivišemo naše kandidate da nadvladaju eventualni strah od govorenja stranih jezika.