Njemački

Njemački je maternji jezik koji je najrasprostranjeniji u Evropi i jedan od tri službena jezika u Evropskoj Uniji. Kao maternji, koristi ga oko 105 miliona ljudi širom svijeta, dok još preko 80 miliona ljudi na svim kontinentima govori njemački kao strani jezik.

Predstavlja oficijalni jezik u Njemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i Luksemburgu.

Znanjem i učenjem ovog jezika priključujete se važnom duhovnom, ekonomskom i kulturno-istorijskom području Centralne Evrope i ujedno jednoj od najvećih evropskih kultura s obzirom da je njemački bio jezik poznatih i važnih osoba iz prošlosti kao što su: Goethe, Mozart, Einstein, Bah, Freud, Kant, Hegel i mnogi drugi..

Na našim prostorima njemačk jezik u poslovnom svijetu je izuzetno tražen. Jer sve više polaznika naše zemlje ima tendeciju ka odlasku u inostranstvo, tražeći bolji posao i bolju budućnost.
Poslednjih nekoliko godina kursevi njemačkog jezika su u ekspanziji.

Na kursevima dominira radno sposobno stanovništvo, i to mahom zdravstvene struke , od medicinskih sestara do ljekara specijalista, a za njima slijede učenici i studenti medicinskih zvanja.

U momentu analize potreba tržišta rada u Evropi, ovaj jezik je kao uslov za zapošljavanje bio naveden u čak 6.800 oglasa.
(Britanski sajt za pronalaženje posla Adzuna)

Prijavite se na kurs njemačkog jezika!