CIJENE KURSEVA

*Nivo A1
200,00KM
45 nastavnih jedinica
*Nivo A2
200,00KM
45 nastavnih jedinica
*Nivo B1
245,00KM
60 nastavnih jedinica
*Nivo B2
245,00KM
60 nastavnih jedinica

Napomena:

*Prijave za manji broj časova su predviđene za osobe koje se naknadno prijave za tekući kurs.

Nivo A1
385,00KM
90 nastavnih jedinica
Nivo A2
385,00KM
90 nastavnih jedinica
Nivo B1
485,00KM
120 nastavnih jedinica
Nivo B2
485,00KM
120 nastavnih jedinica