CIJENE KURSEVA

Nivo A1
155,00KM
Njemački
Engleski
Italijanski
Ruski
35 nastavnih jedinica
Nivo A2
165,00KM
Njemački
Engleski
Italijanski
Ruski
60 nastavnih jedinica
Nivo B1
200,00KM
Njemački
Engleski
Italijanski
Ruski
45 nastavnih jedinica
Nivo B2
255,00KM
Njemački
Engleski
Italijanski
Ruski
60 nastavnih jedinica
Nivo C1
255,00KM
Njemački
Engleski
Italijanski
Ruski
60 nastavnih jedinica
Nivo A1
285,00KM
Njemački
Engleski
Italijanski
Ruski
70 nastavnih jedinica
Nivo A2
295,00KM
Njemački
Engleski
Italijanski
Ruski
117 nastavnih jedinica
Nivo B1
395,00KM
Njemački
Engleski
Italijanski
Ruski
90 nastavnih jedinica
Nivo B2
495,00KM
Njemački
Engleski
Italijanski
Ruski
117 nastavnih jedinica
Nivo C1
495,00KM
Njemački
Engleski
Italijanski
Ruski
117 nastavnih jedinica