CIJENE KURSEVA

*Nivo A1
150,00KM
35 nastavnih jedinica
*Nivo A2
195,00KM
45 nastavnih jedinica
*Nivo B1
195,00KM
45 nastavnih jedinica
*Nivo B2
295,00KM
60 nastavnih jedinica
Napomena:

*Prijave za manji broj časova su predviđene za osobe koje se naknadno prijave za tekući kurs.

Nivo A1
**285,00KM
70 nastavnih jedinica
Nivo A2
**385,00KM
90 nastavnih jedinica
Nivo B1
**385,00KM
90 nastavnih jedinica
Nivo B2
**585,00KM
120 nastavnih jedinica
Napomena:

**Ove cijene vrijede za nezaposlene i studente. Za osobe koje su u radnom odnosu cijena kurseva se povećava za 50,00KM.